October 2020
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
27
28
29
  • HPTO Meeting 2:30 PM 3:30 PM (https://rowlandschools-org.zoom.us/j/84972727788?pwd=aE01cFhBWkxBWFBkbHhoYUpHOEI3Zz09)
30
1
2
3
4
5
6
8
9
  • Hawk Awards! 8 AM 10:30 AM (https://rowlandschools-org.zoom.us/j/82338197329?pwd=NGY5ZEdjQkpBdmNjcm1RZ3JaUWFhQT09)
10
11
12
13
15
  • PEP Talk/ELAC 3 PM 4:30 PM (https://rowlandschools-org.zoom.us/j/83760665070?pwd=RkV4bXF1UjB2SDVTYzJaK1g5MEFNdz09)
16
18
19
20
  • HPTO meeting 2:30 PM 3:30 PM (https://rowlandschools-org.zoom.us/j/84972727788?pwd=aE01cFhBWkxBWFBkbHhoYUpHOEI3Zz09)
21
22
23
24
25
26
27
28
31 Today
Loading...